Linguaiuris.com
Linguaiuris.com


Välkommen

Linguaiuris erbjuder översättning av texter från spanska, engelska och norska till svenska, med särskild inriktning mot juridiska dokument, samt tolkning mellan spanska och svenska.

Linguaiuris ger också juridisk rådgivning i såväl spansk som svensk rätt till företag, organisationer och privatpersoner samt företräder klienter inför domstolar och andra myndigheter i Spanien och Sverige.

Visionen är att Linguaiuris ska fortsätta att vara en effektiv samarbetspartner för advokatbyråer, privatpersoner samt små och medelstora företag med anknytning till Spanien och/eller Sverige. Linguaiuris vill underlätta för alla som upplever att skillnader mellan språk, kulturer och rättssystem ibland utgör hinder för att fullt njuta av den fria rörligheten inom EU.